Domov
Určenie okrskov - voľby do VUC 2017

 Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 4.novembra 2017

 

u r č u j e m   3   v o l e b n é   o k r s k y:

 

Volebný okrsok č. 1  do Základnej školy s VJM, ul. Zimná 101 v Čiernej nad Tisou pre občanov s trvalou adresou:

ul. Zimná

189/8,10,12,14

194/18,20

190/16

99/1,3;

100/5,7

ul. Záhradná

191/1

192/3

193/5,7,9,11,13

ul. Hlavná 

195/29

ul. Jesenná

 187/1,3,5,7

ul. Jarná

185/1,3,5,7

 

Volebný okrsok č. 2 do Základnej školy s VJS, ul. Školská 160 v Čiernej nad Tisou pre občanov s trvalou adresou:

ul. Radova,

ul. 1. Mája,

ul. Slov. Nár. Povstania

ul. Školská    

171/16,18

172/12,14 

173/6,8,10  

160/7

161/9,11

162/13,15

163/17,19 

164/21,23 

165/25,27,29,31,33,35          

169/24

188/26,28 

174/2,4

ul. Dukelských hrdinov 

104/3,5,7,9

138/1

139/11,13,15 

141/19,23

142/25,29

143/16,18,20 

147/4

ul. Trakanská       

 

 

4/3,5,7,9  

 

5/11,13,15,17

 

11/2,4 

ul. Obrancov mieru

177/12,14

178/8,10

ul. Hlavná

10/4; 12/2

ul. Železničná

114/5,7,9

115/11,13,15

116/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volebný okrsok č. 3 na Mestský úrad v Čiernej nad Tisou pre občanov s trvalou adresou:

ul. Hlavná

103/1,3,5,7                                

108/25,27   

111/24,26,28,30

113/6

110/32,34                      

ul. Letná 

183/2,4

ul. Námestie pionierov  

152/13,15

153/17,19

154/21,23 

155/25,27   

156/10,12  

157/6,8  

158/2,4

ul. Obrancov mieru

177/12,14 

178/8,10 

180/2,4

ul. Dukelských hrdinov

148/2

ul. Jesenského 

150/1,3,5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ing. Marta Vozáriková, v.r.   

primátor mesta

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 36 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 532012