Plán odpadového hospodárstva | Tlačiť |
Pondelok, 11 Február 2019 16:31

Materiál na preštudovanie: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY  2016 - 2020 

Plán odpadového hospodárstva bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 7.2.2019.

Plán odpadového hospodárstva je zverejnený od 11.2.2019