Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Oprava strechy Školská 188/28

zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf


2. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác pri oprave plochej strechy bytového domu o rozmere cca 291m2, pozostávajúcich z nasledovných činností:

  • odstránenie starej, poškodenej strešnej krytiny (lepenky)

  • nános penetračného náteru

  • natavenie novej strešnej krytiny

  • vysprávky na streche

  • čistenie odtokov a odtokových vpustí

  • oprava/výmena poškodenej atiky a žľabov

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 27.7.2013 do 11.59 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „Strecha Školská 188/28"

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 27.7.2013 o 12.00 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

8. Lehota uskutočnenia dodávky zákazky: najneskôr do 1 mesiaca od podpisu zmluvy

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 8000  €,  cena zahrňuje DPH

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780326