Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Aktualizácia 1.3.2013 - Výzva je ukončená

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou - prieskum trhu


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465   DIČ: 2020730415

Telefón : 056/6872201

Fax : 056/6350754

Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou za účelom prípravy obedov, desiat, prípadne olovrantov pre deti materskej škôl a pre žiakov základných škôl. Jeho preprava do miesta dodania a vykládka.

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 21.2.2013 do 14.30 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „ Mäso a mäsové výrobky“,

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 21.2.2013 o 14.30 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

V Čiernej nad Tisou 11.2.2012

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

v.r.

 

 


 

 

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf

 

 

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780287