Domov Profil verejného obstarávateľa Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Mesto Čierna nad Tisou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhodnotil ponuku podlimitnej zákazky: „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod kódom 11277 – MSP.

 

Ako uchádzačovi v tejto súťaži Vám v zmysle §44 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamujeme, že ste v súťaži u s p e l i .

 

Poradie uchádzačov:

  1. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

 

 

Ing. Marta Vozáriková

primátorka mesta

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780293