Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Piatok, 04 Október 2013 00:00

Stavebné úpravy - výmena dlažby v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s výmenou dlažby na II. nadzemno podlaží v Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským podľa priloženej dokumentácie v rozsahu 154m2. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 14 dní od prevzatia staveniska.

 

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 8.10.2013 do 13.59 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „Stavebné úpravy - dlažba v ZŠ"

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 8.10.2013 o 14.00 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

8. Lehota uskutočnenia dodávky zákazky: najneskôr do 14 dní od zahájenia prác

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 5600  €,  cena zahrňuje DPH

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780308