Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na preloženie ponuky za účelom získania PHZ - REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V ČIERNEJ NAD TISOU
Výzva na preloženie ponuky za účelom získania PHZ - REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V ČIERNEJ NAD TISOU
Streda, 07 Október 2020 00:00

Termín predloženia cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ je 13.10.2020 do 14.00 hod.

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) touto cestou oznamuje možnosť predkladania ponúk na poskytnutie služby v zmysle § 117 ZVO za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V ČIERNEJ NAD TISOU – stavebné práce

 

Materiály súvisiace s výzvou na stiahnutie: 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 32 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 765348