Oznam HaZZ

Vážení  občania!

Nastal  čas , keď na  našich poliach   je  zvýšený  ruch  poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný , kvalitný a nestratový  zber  úrody. Často  sa  ale  stáva, že  v tomto  zvýšenom úsilí a snahe dospieť k  čo  najlepším  výsledkom  sa  pozabudne  na  zvýšenú  opatrnosť.Okresné  riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje, že  počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter.

       Upozorňujeme    touto  cestou   občanov, že  spaľovanie   sena, slamy   alebo   iných suchých  rastlinných zbytkov na  takých miestach, kde  môže  dôjsť k  rozšíreniu  požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno  uložiť  pokutu  až  do  výšky 331 €.Často  sa  stáva, že  neopatrným počínaním  pri  spaľovaní   je   spôsobená   škoda   inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť.

      Súkromne  hospodáriaci   roľníci  by  mali   dbať   na   dobrý   technický  stav  žatevnej techniky,  jej    pravidelné   čistenie    a   kontrolu   vybavenia   akcieschopnými    hasiacími prístrojmi , opatrnú   manipuláciu  so  suchými   steblovitými  látkami, ako  aj zabezpečenie dodržiavania  zákazu  fajčenia. Ani  po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej  je  potrebné  venovať  zvýšenú  pozornosť  hlavne  skladom  sena a slamy , ale aj objektom  na  uskladnenie  obilia,  pozberovým  linkám,  sušičkám  a  podobným objektom. 

Okresné   riaditeľstvo   Hasičského  a   záchranného  zboru  v  Trebišove   opakovane  zdôrazňuje,  že   zvýšené   nebezpečenstvo   vyplýva   hlavne   zo   spaľovania    suchých  rastlinných zbytkov , ktoré v súčasnosti  platné  právne  predpisy  nezakazujú, ale  možno ho  vykonávať  len  v  súlade  splatnými  predpismi  na úseku ochrany pred požiarmi  a pri dodržaní  protipožiarnych  opatrení.

 

 Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru  v Trebišove                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 53 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780336