Domov Straršie aktuality SPOJENÉ VOĽBY – ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VOLIČOV v izolácií alebo v karanténe z dôvodu COVID – 19
SPOJENÉ VOĽBY – ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VOLIČOV v izolácií alebo v karanténe z dôvodu COVID – 19
Podávanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022 do 28. októbra 2022 (piatok) do 12,00 hod. Žiadosti sa podávajú VÝLUČNE telefonicky zapisovateľke Mestskej volebnej komisii v Čiernej nad Tisou. 
 
Zapisovateľka mestskej volebnej komisie: PhDr. Tünde Butkyová
Tel.kontakt: 056 68 72 208
Mobil: 0915 867 784
 
Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:
  • meno a priezvisko.
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva Čierna nad Tisou podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  • telefonický kontakt.
Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.
 
Vo volebný deň v čase od 7,00 do 20,00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr.: zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania). Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.
 
Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukáže svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní. 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938540