Domov Straršie aktuality Žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti
Žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom mesta, že pre získanie úľavy na dani zo stavieb a bytov je potrebné podať na Mestský úrad písomnú žiadosť do 31.1.2012. Spolu so žiadosťou je

potrebné predložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Takýmito dokladmi sú potvrdenie o hmotnej núdzi, preukaz ZŤP, občianský preukaz.

 

Daňová úľava vo výške 50% daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov sa poskytuje občanom v hmotnej núdzi, občanom starším ako 62 rokov a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Daňová úľava vo výške 50% daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov vo vlastníctve občanov sa poskytuje osobám starším ako 62 rokov alebo osobám  s ťažkým zdravotným postihnutím


Žiadosť o zníženie a doklady sa predkladajú iba pri prvom uplatnení zníženia dane. V prípade, ak Vám už zníženie dane je priznané, nie je potrebné opätovne prtedkladať žiadosť a podklady

Pri nesplnení podmienok daňovník nemá nárok na zníženie dane zo stavieb a bytov v zmysle § 10 ods. 2 VZN č.6 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 25 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780007