Domov Straršie aktuality Zníženie poplatku za komunálny odpad
Zníženie poplatku za komunálny odpad

Oznamuje občanom , že termín na predloženie potvrdenia pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa platného VZN

č.2/2009 a neskorších zmien a doplnkov je 29.2.2012.

 

Hodnoverným dokladom pre zníženie, spolu so žiadosťou je:

- potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta Čierna nad Tisou,

- obojstranná fotokópia ZŤP preukazu.

Žiadosti doručené  po uvedenom termíne nebudú akceptované.

 

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985709