Domov Straršie aktuality Správa o hodnotení EIA
Správa o hodnotení EIA

Dňa 10.1.2012 bola Mestu Čierna nad Tisou v zmysle §31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručená správa o hodnotení pre stavbu "ŽTS Prekládkový komplex - východ".

 

V rámci §34 cit. zákona je daná správa k dispozícii k nahliadnutiu obyvateľom mesta po dobu 30 dní na sekretariáte Mestského úradu v čase stránkových hodín.

 

 

Nižšie uvádzame všeobecne zrozumiteľné, záverečné zhrnutie zo Správy o hodnotení.

 

Verejné prerokovanie správy sa uskutoční 25.1.2012 o 17.00 hod. v priestoroch Uzlového klubu

Dokumenty na stiahnutie:

Kompletná správa o hodnotení vplyvov EIA (vo formáte pdf)

Prílohy:

Hodnotenie zdravotných rizík a dopadov na zdravie (vo formáte pdf)

Splnomocnenie investora (vo formáte pdf)

Celková situácia (vo formáte pdf)

Pohľady na budovu - celkový pohľad (vo formáte pdf)

Pohľady na budovu - rez (vo formáte pdf)

Imisno-rozptylová štúdia (vo formáte pdf)

Fotodokumentácia (vo formáte pdf)

Štúdia hluk a vibrácie (vo formáte pdf)

Rozhodnutie - upustenie o variantnom riešení (vo formáte pdf)

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 50 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780302