Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou
VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou PDF 
Piatok, 21 Jún 2019 07:12

Návrh VZN č. 2/2019 bol zverjenený dňa 25.4.2019 do 19.6.2019

VZN č. 2/2019 bolo schválené uznesením MsZ č. 9/6/2019 bod. č.4

VZN č. 2/2019 nadobúda účínnosť dňa 5.7.2019

VZN je pristupné na nasledovnom linku: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985682