Domov
Zmluvy 2013

23.12.2013


Zmluva o dielo ZoD 4/2013 Mesto/Combuild s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

18.12.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

 

16.12.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kállai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Nádal   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyák   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

 

12.12.2013


Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Mesto/ UPSVaR   Stiahni zmluvu

Dodatok k zmluve o spolupráci TSP Mesto/Fond sociálneho rozvoja   Stiahni zmluvu

 

6.12.2013


Zmluva o účinkovaní Mesto/Grejtáková  Stiahni zmluvu

 

3.12.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Cicouvá   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Karasová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Tóth   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Karasová   Stiahni zmluvu

 

30.11.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Sinuová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Karas  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

 

28.11.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Némethová   Stiahni zmluvu

 

20.11.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Gajdošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Molnár   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Bartoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Timková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Torokova   Stiahni zmluvu

 

13.11.2013


Dodatok č.4 k zmluve 03/036/03 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere 03/014/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere 03/015/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

 

25.10.2013


Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. Mesto/ÚPSVaR  Stiahni zmluvu

Zmluva o dielo - oprava ciest Mesto/Hofex   Stiahni zmluvu

 

18.10.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kučmová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Fedáková   Stiahni zmluvu

 

14.10.2013


Zmluva o dielo - rekonštruckia ciest Mesto/Eurovia   Stiahni zmluvu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 155/8 Mesto/Battyanyi   Stiahni zmluvu

Zmluva o dielo ZoD 3/2013 Mesto/Combuild s.r.o.   Stiahni zmluvu

Mandátna zmluva Mesto/Telco s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

1.10.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Karasová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Nagyová   Stiahni zmluvu

Zmluva  - odvoz biologického odpadu Mesto/Inta s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

23.9.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Váradiová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Olahová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogh   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Ády   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Ády   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

 

13.9.2013


Zmluva o dielo ZoD 2/2013 Mesto/Combuild s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

3.9.2013


Zmluva o bezúročnej pôžičke č.4/2013 Mesto/Lakatoš-Lakatošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/André   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Eštók   Stiahni zmluvu

 

2.9.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Tippan   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Adi   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Olahová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyaková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Babosova   Stiahni zmluvu

 

30.8.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Mižáková   Stiahni zmluvu

 

20.8.2013


Dodatok k nájomnej zmluve Mesto/UPSVaR Trebišov   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Horváthová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Andrejová   Stiahni zmluvu

 

14.8.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Horváth   Stiahni zmluvu

 

9.8.2013


Zmluva o dielo - Škoslká 188/28 Mesto/Gregor  Stiahni zmluvu

Mandátna zmluva - Mesto/Szabó  Stiahni zmluvu

 

31.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

 

29.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

 

24.7.2013


Mandátna zmluva - preventivár obce Mesto/Oreničová  Stiahni zmluvu

Mandátna zmluva - BOZP a PO Mesto/Oreničová  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Galova   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyák   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Fedáková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallaiová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallaiová   Stiahni zmluvu

 

19.7.2013


Dohoda o splatkach Mesto/Kallaiova  Stiahni zmluvu

 

15.7.2013


Dohoda o splatkach Mesto/Petrovská  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Šakovič   Stiahni zmluvu

 

10.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Hornyák   Stiahni zmluvu

 

8.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Lakatošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Vargová   Stiahni zmluvu

 

3.7.2013


Mandátna zmluva Mesto/Fekete  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Holovacs  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Matilka  Stiahni zmluvu

 

28.6.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Čemerová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

 

25.6.2013


Sponzorská zmluva Mesto/TICCE  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Tóthová   Stiahni zmluvu

 

24.6.2013


Dohoda o splatkach Mesto/Čemerová  Stiahni zmluvu

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2013 Mesto/Miestna organizácia SRZ.   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Orosz   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Timková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

 

17.6.2013


Mandátna zmluva - verejné obstarávanie Mesto/Consulting A&T s.r.o.  Stiahni zmluvu

Zmluva o dielo Mesto/Roland Gregor  Stiahni zmluvu

 

10.6.2013


Poistná zmluva AČ Mesto/Kooperativa   Stiahni zmluvu

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Mesto/ UPSVaR Stiahni zmluvu

 

4.6.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Buš   Stiahni zmluvu

 

3.6.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Ficzuová a Cicu   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/André   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogova a Karas   Stiahni zmluvu

 

29.5.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

 

27.5.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

Zmluva o bezúročnej pôžičke č.2/2013 Mesto/Ficzuová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Petrová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Tippanova   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kanalašová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/horvathova   Stiahni zmluvu

 

17.5.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Torokova   Stiahni zmluvu

Darovacia zmluva Mesto/SOP Pribeník   Stiahni zmluvu

 

26.4.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Baloghová Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/ Balog  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Fedáková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Čemerová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Toroková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Čemerová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyaková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Adiová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

Zmluva o bezúročnej pôžičke č.2/2013 Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

 

24.4.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Karas   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Ádiová   Stiahni zmluvu

 

18.4.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kováčová   Stiahni zmluvu

 

16.4.2013


Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie Mesto/Consulting A&T s.r.o.  Stiahni zmluvu

 

15.4.2013


Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 024/2013-IZ-5.0/V - NP TSP Mesto/Fond sociálného rozvoja  Stiahni zmluvu

 

9.4.2013


Zmluva o spolupráci Mesto/Fond sociálného rozvoja   Stiahni zmluvu

 

8.4.2013


Zmluva o bezúročnej pôžičke č.1/2013 Mesto/Čiripová   Stiahni zmluvu

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2013 Mesto/Mestský futbalový klub o.z.   Stiahni zmluvu

 

4.4.2013


Zmluva o zriadení bežného účtu Mesto/Slovenská sporitelňa a.s.   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatošová   Stiahni zmluvu

 

12.3.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Horváth   Stiahni zmluvu

 

5.3.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kallai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

 

28.2.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Honyaková   Stiahni zmluvu

 

22.2.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

 

13.2.2013


Zmluvy o zriadení účtov, IB a debetnej karte Mesto/Primabanka a.s.   Stiahni zmluvy

 

12.2.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Dorgai   Stiahni zmluvu

 

30.1.2013


Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Mesto/ UPSVaR Stiahni zmluvu

 

29.1.2013


Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 114/18 Mesto/Podhájecký   Stiahni zmluvu

 

16.1.2013


Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci Mesto/Mestský futbalový klub o.z.   Stiahni zmluvu

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985650