Domov
Oznam o odstávke elektrickej energie

Východoslovenská disrtibučná spoločnosť a.s. oznamujeme občanom mesta, že z dôvodu údržbových prác na zariadeniach vysokého napätia bude

dňa 31.3.2016 a 1.4.2016 v čase od 07:00 hod. - 17:30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie.

Odstávka sa dotkne nasledovných ulíc:

  • časť mesta - sídlisko Družba : ul. Školská 188/28, 188/26, celá ulica Záhradná, ul. Zimná 189/8 - 194/20