Domov História
História

Mesto Čierna Nad Tisou bolo založené v roku 1946 na základe vládneho uznesenia na zabezpečenie výmeny tovarov medzi ZSSR a ČSR vybudovaním železničného prekladiska.Z hľadiska histórie sa jedná o ,mladú usadlosť, vybudovanú pre potreby zamestnancov pracujúcich na založenej železnici. Zo začiatku boli vybudované tri drevené stavby, ktoré splnili funkciu ubytovne, obchodu a kultúrnej miestnosti (aj kino).V prvej etape výstavby bola vybudovaná časť „Rodinné domky“ a dva činžovné domy. Súčasne boli postavené drevené stavby – železničná stanica a hospodárska budova železníc. Postupom času sa oblasť železničného prekladiska rozširovala, čo so sebou prinieslo potrebu budovania ďalších bytov, ako aj budovanie infraštruktúry – školy, škôlky, obchodov, služieb a tiež budovy pre kultúru, ktorá splnila aj historickú úlohu v roku 1968 – jednanie medzi čelnými predstaviteľmi ZSSR a ČSSR. Ako mladá obec od začiatku výstavby disponovala ústredným kúrením, ktoré zabezpečovali dva párne rušne.V druhej etape výstavby boli postavené, nová základná škola s výučným jazykom slovenským, budova obecného úradu, ako aj ďalšie obytné bloky a hotel Úsvit. Zo strany železníc to boli nová budova železničnej stanice, rušňového depa, závodu Železničné staviteľstvo, traťová dištancia.Tretia etapa priniesla so sebou okrem výstavby ďalších obchodných zariadení a obytných blokov aj výstavbu jediného závodu na tomto území – Výrobného závodu AŽD (Automatizácia železničnej dopravy). Od roku 1980 prakticky prestala výstavba mesta a mesto v roku 1991 získalo svoj erb.


HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Prekladisko v počiatku bolo budované ako aj jednosmerné prekladisko tovaru zo smeru ZSSR a Ďalekého východu do celej Európy. Významnú úlohu zohralo v roku 1947 pri prekládke obilia v dôsledku veľkého sucha.Jeho význam rástol so zvyšujúcim sa objemom prekladaného tovaru. Zo začiatku prevládala prekládka ropy do rafinérie Slovnaft.Neskôr rástol objem strojov a zariadení a tiež objem umelých hnojív, no nechýbali ani stavebné, potravinárske, či iné špeciálne komodity. Jej význam rástol do roku 1989-1990, kedy nastal určitý útlm aktivít.

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 5 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 954230