Domov Objednávka na testovanie
Atigénové testovanie 27.-.28.2.2021 - rezervácia termínu

V sobotu budú odberné miesta otvorené od 08.00 hod. do 19,00 hod. v nedeľu od 08,00 - 17,00 hod. podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

 

K organizácii MOM:  v prevádzke budú 2 odberné miesta (ZŠ Školská, ZŠ Zimná), prevádzka bude nasledovná:

 • SOBOTA -  odberné miesta budú otvorené od 8:00- 19:00 hod. s obednajšou prestávkou od 12:00 - 13:00, pričom posledný odber sa bude realizovať 15 min. pred koncom činosti odberného miesta, s nasledovným harmonogramom činností:

  • od 8:00 do 10:00  - odbery objednaných osôb

  • od 10:00 do 10:15 - prestávka na dezinfekciu / sanitáciu

  • od 10:15 do 12:00 - odbery objednaných osôb 

  • od 12:00 do 13:00 - obednajšia prestávka

  • od 13:00 do 15:00  - odbery objednaných osôb

  • od 15:00 do 15:15 - prestávka na dezinfekciu / sanitáciu

  • od 15:15 do 16:40 - odbery bez objednávky pre širokú verejnosť

  • od 17:40 do 18:00 - technická prestávka

  • od 18:00 do 18:45 - odbery bez objednávky pre širokú verejnosť

 • NEDEĽA - odberné miesta budú otvorené od 8:00- 17:00 hod. s obednajšou prestávkou od 12:00 - 13:00, pričom posledný odber sa bude realizovať 20 min. pred koncom činosti odberného miesta, s nasledovným harmonogramom činností:

  • od 8:00 do 10:00  - odbery objednaných osôb

  • od 10:00 do 10:15 - prestávka na dezinfekciu / sanitáciu

  • od 10:15 do 12:00 - odbery objednaných osôb 

  • od 12:00 do 13:00 - obednajšia prestávka

  • od 13:00 do 15:00  - odbery bez objednávky pre verejnosť

  • od 15:00 do 15:15 - prestávka na dezinfekciu / sanitáciu

  • od 15:15 do 16:40 - odbery bez objednávky pre verejnosť

  • od 16:40 do 17:00  - záverečná dezinfekcia / sanitácia

Vyťaženosť termínov sa bude priebežne sledovať a v príípade ich vyčerpania budú pridané ďalšie.

 

Z dôvodu vyťaženosti systému rezervácií sa môže stať, že Vám potvrdzovací e-mail nepríde hneď po vykonaní rezervácie, preto Vás žiadame o trpezlivosť. V prípade jeho nedoručenia do 4 hod. kontaktujte hotline: 056 / 68 72 214 (od 8.00 hod. - 14.00 hod.)

 

Telefonickú objednávku je možné realizovať na: 056 / 68 72 214 (od 8.00 hod. - 14.00 hod.)