Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
Piatok, 06 Máj 2022 08:27

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 19/04/2022 zo dňa 28.4.2022 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku:

Čítať celý článok...
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy
Pondelok, 02 Máj 2022 00:00

Mesto Čierna nad Tisou ako zriaďovateľ školy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy .

Termín podania prihlášky: 3.6.2022 do 12.00 hod

Predpokladaný začiatok výkonu práce: 1.7.2022

Vyhlásenie výzvy vo formáte PDF.

 

 
VZN č 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie VZN
Utorok, 19 Apríl 2022 00:00

VZN  č 1/2022  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou bol schválený uznesením MsZ č. 09/04/2022 zo dňa 8.4.2022

VZN  č 1/2022  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou bolo vyhlásená dňa 19.4.2022.

VZN  č 1/2022  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou nadobúda účínnosť dňa 1.6.2022

VZN je pristupné na nasledovnom linku: VZN  č 1/2022  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuly mesta od 11.3.2022,  Stiahnuť návrh VZN č.1/2022 vo formáte pdf.

 

 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
Piatok, 01 Apríl 2022 00:00

Mesto Čierna nad Tisou ako zriaďovateľ školy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Čiernej nad Tisou.

Termín podania prihlášky: 4.5.2022 do 12.00 hod

Predpokladaný začiatok výkonu práce: 1.6.2022

Vyhlásenie výzvy vo formáte PDF.

 
Rozhodnutie Okresného úradu Košice
Utorok, 29 Marec 2022 00:00

Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
Verejná vyhláška - Okresný úrad Trebišov
Pondelok, 07 Marec 2022 00:00

Zverejnenie verejnej vyhlášky Okresného úradu Trebišov - Rozhodnutie o vodorávnom povolení a povolení na zvláštne úžívanie vôd

 

Stiahnuť vo formáte pdf

 
Zverejnenie verejnej výhlášky
Pondelok, 28 Február 2022 15:38

Zverejnenie stavebného povol​enia, ktorým sa povoľuje stavba dráhy:„Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica“, doručené formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 ods. 2/ zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta.

Dátum vyvesienia 28.2.2022
 
Stavebné povolenie je možné <<stianhúť tu >>
 
Oboznámenie účastníkov konania s rozhodnutím
Streda, 23 Február 2022 00:00

Oboznámenie účastníkov konania s rozhodnutím - verejná vyhláška - <<na stianutie tu>>

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 11
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 21 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 847123