Domov Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Všeobecne záväzné nariadenia mesta - návrhy
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Návrh VZN č. 5/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti
2 Návrh VZN č. 6/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3 Návrh VZN č. 7/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
4 Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 23 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 962523