Domov
Separovaný zber plastov

Separujte aj Vy....

….a pomôžte zlepšiť životné prostredie.

Vážený obyvateľ nášho mesta bývajúci v rodinných domoch, v týchto dňoch ste obdržali prvé plastové vreco určené na zber a separáciu plastov. Pri tejto príležitosti by sme Vám radi priblížili ako tento proces bude v podmienkach nášho mesta vyzerať a popísali základné informácie o recyklácii plastov. Veríme, že sa do tohto zberu zapojíte a prispejete tým k zlepšovaniu životného prostredia v našom meste. Vaša samospráva

 

Ostatní obyvatelia mesta bývajúci v bytových domoch sa tak isto môžu zapojiť do separovaného zberu plastu a to tým spôsobom, že budu plast zhromažďovať v žltých kontajneroch určených na ich zber.

Čo môže do vreca/ kontajnera na plast vložiť: fólie, sáčky, tašky, PET fľaše (minerálky, nealkoholické nápoje) obaly z kozmetických produktov (šampón, aviváž, krém a pod.), obaly z produktov starostlivosti o domácnosť (saponáty na umývanie riadu, plastové obaly z pracích práškov)

Čo do vreca na zber plastu/ do kontajnera na plast nepatrí: obaly z chemikálií (napr. obaly v ktorých boli kyseliny alebo žieraviny, obaly z motorových olejov, priemyselné chemikálie a inak agresívne látky), podlahové krytiny (linoleum), nadrozmerný plastový nábytok (umelohmotné stoličky, lehátka a pod.)

 

Ako to celé bude fungovať: plastový odpad budete zhromažďovať v obdržanom plastovom vreci. V dohodnutý deň zberu sa vreco odovzdá obsluhe vykonávajúcej zber, obsah sa vysype a vreco, pokiaľ nebude poškodené, sa vráti späť na ďalšie použitie. V prípade, ak vreco bude poškodené, obsluha Vám vydá náhradné vreco. Ak sa v deň zberu nebudete nachádzať doma, stačí vreco vyložiť pred dom a obsluha Vám po vyprázdnení vráti za plot. Kontanery na na zber spearovaného odpadu-plastu sa budú pradiselne v priebehu roka vyprázdňovať spoločnosťou zabezpečujúcou vývoz komunálneho odpadu.

Ako často sa bude zber plastu realizovať v rodinných domoch: zber plastu sa bude realizovať koncom každého mesiaca, ich presný harmonogram od nového roku obdržíte vo forme kalendára. Informácie o zbere budú zverejnené aj prostredníctvom mestského rozhlasu a internetovej stránky mesta.

 

Harmnogram zberu separovaného odpadu v roku 2013:

 

- zber plastu+kov: 28.5.2013,  25.6.2013, 30.7 2013, 27.8.2013, 24.9.2013, 29.10.2013, 17.12.2013

 

- zber papiera: 20.8.2013, 26.11.2013

 

- zber skla: 23.6.2013, 19.11.2013