Domov
Zmluvy 2015

15.12.2015


Zmluva o plošnej deratizácii Mesto/Dzúrik   Stiahni zmluvu

 

10.12.2015


Zmluva o sponzorstve  Mesto/Bulk Transshipments Slovakia a.s.   Stiahni zmluvu

 

25.11.2015


Zmluva o pôžičke (návratnej sociálnej výpomoci)  Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

 

18.11.2015


Dodatok č.3 k zmluve o kontokorentnom úvere 03/015/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere 03/014/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

 

5.11.2015


Zmluva o dielo - výstavba multifinkčného ihriska  Mesto/M Cup s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

9.10.2015


Dodatok č.1 k zmluve o dielo o dielo Mesto / Eurovia a.s. - rekonštrukcia ciest II. etapa     Stiahni zmluvu

 

5.10.2015


Zmluva o poskytovaní služby - nakladanie s odpadom v meste Čierna nad Tisou  Mesto/Fura s.r.o.   Stiahni zmluvu

Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  Mesto / Natur-Pack a.s.   Stiahni zmluvu

 

18.9.2015


Kupna zmluva - byt  Mesto/Tipanová   Stiahni zmluvu

 

7.8.2015


Zmluva o poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci  Mesto/Šikorová   Stiahni zmluvu

Zmluva o pôžičke (návratnej sociálnej výpomoci)  Mesto/Šikorová   Stiahni zmluvu

 

6.8.2015


Mandátna zmluva - zabezpečenie VO mutifukčnéihrisko Mesto / E-aukcie s.r.o.     Stiahni zmluvu

 

8.7.2015


Mandátna zmluva - zabezpečenie VO Nakladanie s odpadom v meste Mesto / Tenderteam s.r.o.     Stiahni zmluvu

 

22.6.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mesto / Miestna organizácia slovenského rybárského zväzu     Stiahni zmluvu

 

18.6.2015


Zmluva o propagácii a reklame Mesto / Bulk Transhipment Slovakia a.s     Stiahni zmluvu

 

1.6.2015


Zmluva o dielo Mesto / Eurovia a.s. - rekonštrukcia ciest II. etapa     Stiahni zmluvu

 

18.5.2015


Nájomná zmluva Mesto / ŽSR - prenájom pozemkov ZŠ s VJS     Stiahni zmluvu

 

7.5.2015


Zmluva Mesto / Kosit - odvoz TKO     Stiahni zmluvu

 

3.3.2015


Rámcová zmluva - počítačové služby Mesto/Maroš Bračok-One.net   Stiahni zmluvu

 

6.2.2015


Dodatok č. 2 k dohode o prevode vlastníctva nehnuteľností Mesto/OSBD Trebišov   Stiahni zmluvu

 

13.1.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto/Mestský futbalový klub o.z. Čierna nad Tisou   Stiahni zmluvu

 

9.1.2015


Dodatok č. 1 k dohode o prevode vlastníctva nehnuteľností Mesto/OSBD Trebišov   Stiahni zmluvu

 

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 7 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985621