Domov
Oznam o realizácii výberového konania - Národný projekt Terénna sociálna práca I

Mesto Čierna nad Tisou v rámci realizácie Národného projektu Terénná sociálna praca I. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie nasledovných pozícii:

  • 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. júla 2016 o 09.00 hod.  v priestoroch zasadačky mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade v Čiernej nad Tisou.

 


  • Zobraziť oznam o realizácii výberového konania na obsadenie pozícii v rámci NP TSP I.

 

  • Stiahnúť oznam o realizácii výberového konania na obsadenie pozícii v rámci NP TSP I. - (vo formáte *.pdf)

 

  • Stiahnúť tlačivo - Súhlas so spracúvaním osobných údajov - (vo formáte *.rtf)