Domov
Projekt YEF

Jazyk/Nyelv/Language: Sk / Hu / En

 
 
 

Konferencia venovaná Schnergenskému priestoru

Mesto Čierna nad Tisou v rámci projektu YEF – Youth for Europe´s Future realizovaného s partnerskými obcami Ajak (HU), Hyzne (PL), Alehoy (BG) a Lupeni (RO) dňa 29.7. - 30.7.2016 usporiadalo 2 - dňovú akciu, ktorej nosnou témou bola Schengenský priestor, jeho hranice ich ochrana a výhody občanov EU plynúce z členstva v tomto priestore.

V rámci 2. dňového podujatia  bola realizovaná konferencia venovaná Schengenskej hranici jej významu a ochrane na úseku, ktorý zabezpečuje Slovenská republika. Konkrétne ide o východnú schengenskú hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Prezentácia bola pripravená v spolupráci s riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, ktorých zástupcovia v rámci vystúpenia ozrejmili účastníkom niektoré skutočnosti týkajúce sa tohto úseku spadajúceho pod ich gesciu. V rámci prednášok boli prezentované informácie o histórii vzniku a počiatkoch  schengenského priestoru, o genéze jeho rozširovania vrátane snahy Slovenskej republiky o vstup. V ďašlom bola časť prezentácie venovaná výhodám a prínosom občanov štátov, ktoré sú členmi schengenského priestoru v otázkach voľného pohybu osôb a tovaru. Záverečná časť konferencie bola venovaná bezpečnostným otázkam, ktoré sú spojené s ochranou a bezpečnosťou schengenskej hranice. V rámci výkladu boli účastníkom konferencie ozrejmené niektoré postupy a spôsoby vykonávané hraničnou políciou pri ochrane schengenských hraníc, vrátane  prezentácie niektorých technických prostriedkov, akými sú napr. kamerový systém schengenskej hranice. Po ukončení teoretickej časti konferencie nasledovala praktická ukážka techniky využívanej Políciou SR  a popisom jej určenia a spôsobu využitia, ako aj názorné ukážky zásahu kynologickej služby polície SR pri stopovaní nelegálneho tovaru, resp. pri použití služobných psov proti nelegálnym narušiteľom hraníc.

Po oficiálnej časti konferencie nasledovala návšteva schnegneskej hranice s názornou ukážkou súčastí ochrany schengenskej hranice, ktoré boli odprezentované v rámci výkladu.

Na akcii organizovanej projektu YEF sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, vrátane zahraničných zástupcov spoluparticipujúcich miest a obcí. Zámerom a očakávaným výsledkom realizácie tohto podujatia bolo priblíženie výhod spojených členstvom v schengenskom priestore spojených s voľným pohybom osôb a tovarov, ozrejmiť dôležitosť ochrany vonkajších schengenských hraníc ako ja priblížiť činnosti a spôsoby ochrany tejto hranice, ktoré  zabezpečuje hraničná polícia. 

Prínosom realizácie akcie bola lepšia orientácia najmä mladých účastníkov v otázkach týkajúcich sa schengenského  priestoru, ozrejmenie o pochopenie filozofie tohto inštitútu, výhody spojené s členstvom v EU a schengene.

 


Zhrnutie projektu YEF (v anglickom jazyku) na stiahnutie tu


 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985646