Domov
Určenie okrskov - voľby do VUC 2017

 Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 4.novembra 2017

 

u r č u j e m   3   v o l e b n é   o k r s k y:

 

Volebný okrsok č. 1  do Základnej školy s VJM, ul. Zimná 101 v Čiernej nad Tisou pre občanov s trvalou adresou:

ul. Zimná

189/8,10,12,14

194/18,20

190/16

99/1,3;

100/5,7

ul. Záhradná

191/1

192/3

193/5,7,9,11,13

ul. Hlavná 

195/29

ul. Jesenná

 187/1,3,5,7

ul. Jarná

185/1,3,5,7

 

Volebný okrsok č. 2 do Základnej školy s VJS, ul. Školská 160 v Čiernej nad Tisou pre občanov s trvalou adresou:

ul. Radova,

ul. 1. Mája,

ul. Slov. Nár. Povstania

ul. Školská    

171/16,18

172/12,14 

173/6,8,10  

160/7

161/9,11

162/13,15

163/17,19 

164/21,23 

165/25,27,29,31,33,35          

169/24

188/26,28 

174/2,4

ul. Dukelských hrdinov 

104/3,5,7,9

138/1

139/11,13,15 

141/19,23

142/25,29

143/16,18,20 

147/4

ul. Trakanská       

 

 

4/3,5,7,9  

 

5/11,13,15,17

 

11/2,4 

ul. Obrancov mieru

177/12,14

178/8,10

ul. Hlavná

10/4; 12/2

ul. Železničná

114/5,7,9

115/11,13,15

116/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volebný okrsok č. 3 na Mestský úrad v Čiernej nad Tisou pre občanov s trvalou adresou:

ul. Hlavná

103/1,3,5,7                                

108/25,27   

111/24,26,28,30

113/6

110/32,34                      

ul. Letná 

183/2,4

ul. Námestie pionierov  

152/13,15

153/17,19

154/21,23 

155/25,27   

156/10,12  

157/6,8  

158/2,4

ul. Obrancov mieru

177/12,14 

178/8,10 

180/2,4

ul. Dukelských hrdinov

148/2

ul. Jesenského 

150/1,3,5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ing. Marta Vozáriková, v.r.   

primátor mesta

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 937182