Domov
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

1. ZBIERKA ZÁKONOV SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade v miestnosti č. dverí 5 na prvom poschodí budovy MsÚ (Kancelária prednostu MsÚ).

 

2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA

Do VZN mesta možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade v kancelárii sekretariátu primátora mesta na prvom poschodí budovy MsÚ. Všeobecne záväzné nariadenia sú zverejňované na webovom sídle mesta Čierna nad Tisou: www.ciernanadtisou.sk.

 

3. SŤAŽNOSTI

Písomné sťažnosti možno podávať poštou na adresu úradu alebo osobne v pracovné dni na podateľni úradu/ sekretariát primátora mesta na prvom poschodí. Ústne možno sťažnosť podať priamo do zápisu hl. kontrolóra mesta v kancelárii č. dverí 7 na prvom poschodí.

 

4. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA

Tieto v písomnej forme možno podávať poštou na adresu úradu alebo osobne na podateľni úradu na prvom poschodí. Ústne takéto podanie možno nadiktovať priamo do zápisu na sekretariáte primátora na prvom poschodí budovy MsÚ.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií <PDF> / <DOC>

 

5. UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Do uznesení MsZ možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom MsÚ v kancelárii sekretariátu primátora mesta na prvom poschodí budovy MsÚ. Uznesenia MsZ sú zverejňované na webovom sídle mesta  Čierna nad Tisou: www.ciernanadtisou.sk.

 

6. INFORMÁCIE O OBCI

Miesto, kde možno informácie získať:

Mestský úrad, Námestie pionierov 151/1, 1. poschodie - č. dverí 5 (Kancelária prednostu MsÚ)

Čas: v úradné hodiny Mestského úradu

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou

( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  )

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 7 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985620