Domov
Uznesenie vlády č.203 z 16.apríla 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.203  z 16.apríla  2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení  podľa  čl. 5 ods.4 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu , výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  Link:  203_2021.pdf