Domov
Štatistické zisťovanie
Pondelok, 04 Október 2021 00:00

Štatistický  úrad  SR  v tomoto  roku realizuje na  úseku štatistiky práce  Výberové zisťovanie pracovných síl ( VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva  vo všetkých európskych krajinách. Viac informácii na tejto linke.