Domov
Mesto Čierna nad Tisou
Komunálne voľby 2022 - aktualizácia informácií
Streda, 15 Jún 2022 00:00

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny.
 

Posledná úprava Štvrtok, 20 Október 2022 14:36
Čítať celý článok...
 
Oznam o speňažovaní majetku
Štvrtok, 25 August 2022 00:00

Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
Štvrtok, 11 August 2022 10:26
Obstarávateľ, Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO 00331465, predložil Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame v elektronickej podobe formou zverejnenia na nižšie uvedenom webovom sídle.
 
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 2 písm. c) zákon o posudzovaní, predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
 
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemny-plan-mesta-cierna-nad-tisou
 
Zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: Okresný úrad Trebišov - odbor starostlivosti o životné prostredie
 
Oznámenie o prerokovaní – návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou - verejnosť
Piatok, 29 Júl 2022 15:58
Mesto Čierna nad Tisou v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona
 
o z n a m u j e        v e r e j n o s t i ,
 
že prerokovanie Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu mesta Čierna nad Tisou s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční
dňa 09. augusta 2022  ( v utorok ) o 11,30 hod. v priestoroch Mestského úradu v Čiernej nad Tisou.
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o prerokovaní – návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou - právnické subjekty
Piatok, 29 Júl 2022 14:18
Mesto Čierna nad Tisou ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu mesta Čierna nad Tisou  príslušné podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
o z n a m u j e
 
v súlade s ustanovením §22 ods. (2) a (3) stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, vlastníkom dopravného a technického vybavenia a dotknutým právnickým osobám, že prerokovanie Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu mesta Čierna nad Tisou s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční
 dňa 09. augusta 2022  ( v utorok ) o 11,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Čiernej nad Tisou.
 
Čítať celý článok...
 
Upozornenie Hasičského a záchranného zboru v Trebišove
Streda, 06 Júl 2022 00:00

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Trebišov  od 30.6.2022 - 15.00 hod.  Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou 2021
Streda, 22 Jún 2022 00:00

Záverečný účet mesta  Čierna nad Tisou  2021.  Viac informácii na tejto linke.

 
 
Oznam o voľných pracovných miestach - MOPS
Štvrtok, 17 Február 2022 13:29

Mesto Čierna nad Tisou vyhlasuje výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta v rámci realizácie projektu Miestnej občianskej poriadkovej službu (MOPS)

 

Miesto výkonu práce: katastrálne územie mesta Čierna nad Tisou

Termín nástupu do zamestnania: 01.07.2022

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022

Ponúkaný plat: minimálna hrubá mzda 680 € + podľa dohovoru

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie MsZ
Piatok, 17 Jún 2022 00:00

Pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  21.6.2022 /Utorok/  o 16:15 hod v priestoroch zasadačky MsZ na Mestskom úrade.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 8 z 45
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 4 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 914728