Domov
Mesto Čierna nad Tisou
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020
Pondelok, 14 September 2020 09:26

Mesto Čierna nad Tisou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov vrátene ich súčastí a vybavenia v budove súp. 179, na ulici Obrancov Mieru 179/6 v Čiernej nad Tisou. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou, zapísaná Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom na LV č. 117.

Bližší popis predmetu nájmu:  

  • nebytové priestory o výmere 65 m2 (obchodná jednotka, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)
  • účel nájmu: pohostinstvo, obchodná prevádzka – maloobchod (potravinový/ nepotravinový charakter)
  • doba nájmu : neurčitá s 3 mesačnou výpovednou lehotou
Čítať celý článok...
 
Oznámenie k začiatku školského roka 2020/2021 - ZŠ s VJS
Piatok, 04 September 2020 10:45

Riaditeľstvo ZŠ oznamujem rodičom, že dňa 9. septembra 2020 žiaci nastúpia do školy. Nástup žiakov do školy je povinný. Žiaci prídu na školské nádvorie v čase od 7:30 do 8:00 hod.

Prinesú si so sebou prezuvky, písacie potreby a pomôcky podľa rozvrhu. Do budovy vchádzajú spoločne s tr. učiteľmi. Povinnosťou rodiča je zabezpečiť dieťaťu dve rúška a pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie.

Na školskom nádvorí žiaci a rodičia dodržiavajú odstup.

9. septembra 2020 budú žiaci mať obed a bude v prevádzke aj školský klub detí pre deti pracujúcich rodičov, podľa podmienok školy. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke školy: www.zscnt.edupage.org

 
Pozvánka na zasadnutie MsZ
Štvrtok, 03 September 2020 00:00

Pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 7.9.2020 o 15:00 hod v priestoroch zasadačky MsZ na mestskom úrade.

 
Oznam - COVID 19
Streda, 02 September 2020 09:27

Riaditeľstvo ZŠ s VJS oznamuje rodičom, že všetci testovaní zamestnanci majú negatívne testy, sú v karanténe do 7.9.2020 vrátane. 

Každý zo zamestnancov je zodpovedný a dodržiava karanténu.

8.septembra 2020 prebehne dezinfekcia priestorov školy. Nástup žiakov do školy bude 9.septembra 2020.

Do 7.9. najneskôr budú zverejnené pokyny riaditeľa školy. Prosím rodičov, aby sledovali webstránku školy. 

Mgr.Silvia Bacskaiová

riaditeľka školy

 
Oznam - COVID 19
Pondelok, 31 August 2020 10:30

Z dôvodu laboratórne potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 na území mesta zriaďovateľ ZŠ – SJ, MŠ a ZUŠ oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čierna nad Tisou zo dňa 31. augusta 2020 a na základe Zápisnice o epidemiologickom vyšetrení zo dňa 30. augusta 2020 č.A/2020/0073-01/OE Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove nariadil plniť karanténne opatrenia u zamestnancov školy.

Otvorenie školského roka 2020/2021 v zariadeniach ZŠ s VJS, MŠ a ZUŠ sa uskutoční 9. septembra 2020.

Zároveň vyzývame obyvateľov mesta aby pri vstupe do interiérov dôsledne nosili rúška. Na území mesta je ZÁKAZ športových a kultúrnych podujatí! V prípade zistenia príznakov, ktorými sú horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ so sídlom v Trebišove.

 

Városunkban laboratóriumi vizsgálat során COVID-19 vírussal fertőzött beteget diagnosztizáltak, ezért a szlovák tannyelvű alapiskola, óvoda és zeneiskola fenntartója ezúton értesíti a szülőket, hogy a Tiszacsernyői város krízisstábjának 2020. augusztus 31-i ülésének rendelete és a Regionális Népegészségügyi Hivatla Tőketerebes 2020. augusztus 30-i epidemiológiai vizsgálat jegyzőkönyvének értelmében /száma: A/2020/0073-01/OE/ elrendelte a karantén intézkedéseket az iskolai alkalmazottaknál.

A 2020/2021. tanévkezdés 2020. szeptember 9-én lesz.

Felszólítjuk a város lakosait, hogy zárt terekben a szájvédőmaszk viselése kötelező. A város területén sport- és kulturális rendezvények tartása TILOS! Amennyiben valaki észleli magán a fertőzés tüneteit, mint láz, köhögés, torokfájás, légzési zavarok késedelem nélkül hívja a körzeti orvosát és a Tőketerebesi Regionális Népegészségügyi Hivatalt.

 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ZŠ s VJS
Sobota, 15 August 2020 00:00

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 160/3 v Čiernej nad Tisou touto cestou informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu asistent učiteľa pre žiaka so ZZ s nástupom od 1. septembra 2020.  Voľné pracovné miesto s dobou nástupu predpoklad od 01.09.2020 do 31.01.2021 na dobu určitú.

Viac informácii na toto linku

 
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 10 z 42
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 27 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 765324